شرکتی معتبر تعدادی مهندس مکانیک و نقشه کش صنعتی استخدام مینماید.

شرایط‌ استخدام:
۱_عدم اعتیاد
۲_عدم‌سو پیشینه
۳_تسلط به سالیدورک
۴_تسلط به نرم افزار تحلیلی
۵_حداقل لیسانس
۶_دارای روحیه کار تیمی
*کار آموز پذیرفته میشود.

ساعت کاری
شنبه الی چهارشنبه ۸:۰۰الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۸:۰۰الی ۱۳:۰۰

حقوق مزایا
۱_حقوق مکفی
۲_بیمه
۳_مزایا
۴_بیمه تامین اجتماعی
۵_بیمه تکمیلی و…
ارسال رزومه در واتس آپ.شماره تماس