باسلام.
فرصتی شغلی خوب برای درآمد میلیونی با موتور.
شرایط کار: داشتن گوشی اندروید _
همراه داشتن مدارک شناسایی _
بدون نیاز ضمانت سفته و چک
تسویه روزانه منظم پاداش هفتگی همراه با ضمانت کاری .
تایم کاری منعطف و به صورت دلخواه شما
پاداش ۱ میلیون تومنی برای موتورسوار در این هفته.
ضمانت درآمد از طرف شرکت.
بدون نیاز ب پرداخت کمیسیون.
کار تمام وقت ، درآمد ۱۸ میلیون تومانی در ماه
و نیمه وقت ۹ میلیون تومان.
جهت همکاری تماس بگیرید.شماره تماس