❌قبل از تماس کامل بخونید❌

سالن ناخن کار دارد نیرو کم داریم✅
ناخن کار مسلط به پدیکور
کار به صورت درصدی ۶۰ ناخن کار ۴۰ سالن
نمونه قیمت کاشت و لاک ژل ۱۴۶✅
مواد و لاک ژل از خود ناخن کار✅
کار به صورت پاره وقت✅
جدی و به تایم✅
سالن مشتری دارد✅
❌کار خوب باشه بهتون هنرجو داده میشه❌
ارسال نمونه کار در واتس اپ
کوپ و اصلاح تماس بگیرن
سالن جنب درب جنوبی مترو سبلانشماره تماس