با سلام
شرکت نظافتی
به تعدادی نیروی آقا و خانم ساده، فعال و خوش برخورد برای نظافت.

با چندین سال سابقه فعالیت و با بیش از هزاران اشتراک برای نظافت منازل_ شرکت ها _ فروشگاه ها و غیره….
تسویه بصورت روزانه.
برای افراد شهرستانی آقا خوابگاه مرتب تمیز مجهز به دوربین مداربسته
کار همه روزه حتی ایام تعطیل حتی 2تا کار.
آدرس ها بصورت پیامکی میباشد و نیاز به حضور در شرکت نمی‌باشد.

برای افرادی که حرفه ای تر و منظم تر در کار و اخلاق هستند شرایط و درآمد بیشتر میباشد.
در آمد ماهیانه حداقل از 5میلیون تا 7 میلیون تومان.
× انعام و ناهار با مشتری ×
°هزینه برگشت تا منزل از 9شب به بعد بامشتری°

( ارسال نیرو به تمام مناطق تهران)
شرایط :
سن از 20 تا 40 سال.
همراه داشتن 2مدرک شناسایی و
نداشتن اعتیاد و سوو پیشینه.
مزایا :
پورسانت کم.
کار همه روزه تضمینی.
درآمد روزانه 250تومان تا 280 تومان.
پشتیبانی و حمایت از نیروها از جانب شرکت.
بیمه حوادث…
مشتری های داعمی و خوش حساب و لارج



شماره تماس