⏪فرصت محدود:::⏩

جایزه ‼️یک میلیون ‼️تومانی(برای نیرو) و یا ❗پانصد هزار❗ تومانی(برای معرف)

شرکت پرستاری فعال و معتبر با ۱۰ سال سابقه
به تعدادی نیروی(فقط) شبانه روزی خانم
به صورت فوری

مراقب از کودک…….. سالمند
فایل های راحت و امن
⭕ نیازبه سابقه ندارد⭕
⭕به صورت رایگان و بدون هیچ هزینه ای از شما⭕
⭕ حقوق ماهی ۹/۰۰۰/۰۰۰⭕
برای گرفتن فایل همین الان تماس بگیرید
فقط یک بار با داشتن یک کارت شناسایی
⭕ فقط بایک بار مراجعه حضوری⭕
پیگیری عملکرد و امنیت و اسایش شما تا اخرین لحظه قرار داد

httpsشماره تماس