یک شرکت معتبر خدماتی بازرگانی
جهت استخدام پرسنل
به تعدادی نیروی خانم دور کار با شرایط زیر نیاز دارد:
با انگیزه
پیگیر
فعال
با فن بیان قوی

پورسانت عالی + هزینه اینترنت

در صورت تمایل لطفا رزومه خود را در واتساپ ارسال کنیدشماره تماس