رستوران زنجیره ای و بین المللی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر سالن کار خانم با ظاهری اراسته و روابط عمومی بالا نیازمند است
بیمه از روز اول
هر هفته ۱ روز اف
ماهی ۲ روز مرخصی
روزانه ۲ ساعت استراحت
ناهار و شام
لطفا واتساپ پیام بدیدشماره تماس