با سلام و ارادت روزای کاری فروشگاه
۳شنبه از ۱۵تا۲۱
۴شنبه از۱۲تا ۲۱
۵شنبه از۱۲تا۲۱
جمعه از ۱۲تا ۲۱
میباشد و بقیه روزا آف هستش
حقوق پابه ماهانه ۲۵۰۰+پاداش هست
افرادی که‌زودتر‌تماس بگیرن در اولویت هستن
کلا میشه ۱۶روز در ماهشماره تماس