مجموعه فست فود هیوا جهت تکمیل پرسنل به نیروی ساده جهت همکاری در قسمت آشپزخانه فست فود با شرایط ذیل نیازمند است:
حداکثر سن 30 سال
به همراه جای خواب و صبحانه . نهار . شام
4 روز مرخصی در ماه
فقط مصاحبه حضوری انجام میشود.
آدرس: میدان تجریش.ضلع شمال شرقی فست فود هیواشماره تماس