به تعدادی اشپز و کمک اشپز به تعدادی کمک اشپز خانم یا اقا
.
نظافت چی خانم(به صورت نیمه وقت و تمام وقت)
.
یک قلیان زن اقا مسلط به کار جهت کار در کافه رستوران نیازمندیم
.
همراه با جای خواب
.
با صبحانه و ناهار و شام
.
حقوق و مزایای عالی
.
بیمه در صورت رضایت و همکاری دائم
.
در کافه رستورانی دنج و کلاسیکشماره تماس