ویتر
سالن کار
صندوقدار خانم شیفت عصر اشنا به سپیدز
قلیون زن
ظرفشور

برای نیروی آقا وعده غذایی . بیمه و خوابگاه محیا میباشد
برای مصاحبه به ادرس خیابان پیروزی روبروی خیابان پرستار پلاک 225 مراجعه فرمایید .شماره تماس