به چندین وکیل دادگستری خانم یا آقا جهت همکاری در دفتر خدماتی وکالت نیاز مندایم، فقط وکلایی که دفتر شخصی ندارند تماس حاصل نمایند رزومه و فعالیت خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید و پس از تاییده جهت مصاحبه حضوری با شما تماس حاصل می شود.شماره تماس