فوری فوری فوری فوری

به تعدادی پرستار خانم جهت پرستاری از سالمند سالم و پوشکی و پرستاری و مراقبت از کودک نیازمندیم.
و مستخدم جهت کارهای منزل نیازمندیم.

استخدام فعلاً فقط خانم.

آقا استخدام نداریم. فعلاً

با حقوق 5 تا 12 میلیون تومان

جهت دیدن لیست سفارش ها لطفاً در واتساپ پیام بدهید.

استخدام متخصص خانم جهت.
منشی
فروشنده
مستخدم
نظافتچی
پرستار
کارگر ساده

به پنج نفر پرستار آقا هم جهت پرستاری و مراقبت از سالمند و انجام کارهای منزل مثل نظافت و آشپزی نیازمندیم.شماره تماس