❎ پرستاری آرامان ❎
( بهترین فایل های شبانه روزی و روزانه )

❎نگهداری سالمند پوشکی/شبانه روزی / 7 الی 10 میلیون
❎نگهداری کودک دوقلو / شبانه روزی / 7 الی 10 میلیون
❎نگهداری سالمند سالم / شبانه روزی / 6 الی 7 میلیون
❎نگهداری سالمند پوشکی/ روزانه / 5500 الی 7 میلیون
❎ نگهداری سالمند سالم / روزانه / 5 الی 6 میلیون
❎ امورات منزل / روزانه / 5 الی 6 میلیون

لطفا جهت هما هنگی و آدرس شرکت تماس بگیرید
منتظر شما عزیزان هستیمشماره تماس