رستوران زنجیره ای شیلا به تعدادی کارگر ساده آشپزخانه باشرایط ذیل نیازمند است:

شرایط احراز:
حداکثر سن 35 سال
دارای مدارک کامل(شناسنامه و کارت ملی)
غیر سیگاری

**حقوق**
حقوق دریافتی +2.5 روز مرخصی +سنوات مبلغ 6میلیون تومان
**مزایا**
مرخصی هفتگی
بیمه تامین اجتماعی از روز اول
صبحانه نهار شام رایگان
خوابگاه رایگان
2ساعت استراحت در روز

آدرس:شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر پلاک 726شماره تماس