کترینگ غذای ایرانی با چند شعبه فعال برای تکمیل کادر شعب خود نیازمند به
آشپز و تخته کار حر فه ای مسلط به انواع کبابها وخورشت و برنج ایرانی آقا یا خانم
کمک آشپز و ظرفشور آقا یاخانم
منشی و صندوقدار خانم
افراد واجد شرایط و دارای رزومه کاری با شماره زیر تماس بگیرند.شماره تماس