فراخوان استخدام سازمان کوچ

*موسسه سرمایه گذاری و کارگزاری تخصصی تعاونی *
تنها فرصت شغلی برای افرادی که به دنبال پیشرفت شغلی هستند
الویت سازمان افراد با انگیزه می باشد
با روابط عمومی مناسب
ظاهری آراسته
بدون نیاز به سرمایه
حیطه های فعالیت های تخصصی و غیر تخصصی مرتبط و غیر مرتبط با تحصیلات شما
4 شعبه فعال در تهران
محیطی کاملا اداری و سازمانی

خانم قره داغیشماره تماس