داشتن وسیله نقلیه ترجیحا موتور سیکلت الزامیست
عقد قرارداد رسمی شرکت زیر نظر وزارت کار
بیمه تامین اجتماعی +پاداش+سنوات
شخصیت شغلی مناسب در جامعه به عنوان بازرس و تکنسین خدمات بانکی و جایگاه موثر در صنعت پرداخت الکترونیک
حقوق و دستمزد ۵ الی ۶ میلیون تومانشماره تماس