شرایط فوق استثنایی و بی نظیر در منطقه
حقوق ثابت ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پرداخت حق سرویس به صورت روزانه
هفته ای ۱ روز off با حقوق
فصلی ۴ روز مرخصی
ناهار + شام
بیمه تامین اجتماعی در صورت داشتن گواهینامه
ساعت کار از ۱۱:۳۰ دقیقه الی دوازده و سی شب
۲ساعت استراحت بین کار
حداقل قرارداد ۶ماهه
*جای خواب و موتور نداریم سوال نفرمایید*شماره تماس