استخدام پیک موتوری
_________________________________________
مزایا ؛ بیمه ، آف هفتگی ، مرخصی ماهانه ، تسویه هفتگی کرایه ، حقوق ثابت ، عیدی ، پاداش ،
_________________________________________
ساعت کار ۱۱ الی ۲۴
ناهار و شام
۱.۳۰ ساعت استراحت در روز
حقوق ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون + حق سرویس
درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان
_________________________________________
مصاحبه حضوری ساعت ۱۱ الی ۲۰
______________________________________
آدرس شعبه ۱ : شریعتی تقاطع یخچال نبش بن بست نراقی پ ۱۴۴۰شماره تماس