خانمها و آقایان مبتدی

بدون نیاز به سابقه
مجموعه بزرگ رایا
با سابقه بلند مدت در منطقه ۲۲
دارای پروژه های انحصاری
دارای ۳ شعبه در منطقه ۲۲

همراه با آموزش رایگان به صورت دائمی
بدون نیاز به سرمایه

شرایط استخدام متقاضی:
سن ۱۷ تا ۴۰ سال
پوشش و ظاهری آراسته
مصاحبه حضوری

درآمد ۱۵ میلیون به بالا
دارای جوایز متعدد ماهانه

برای درخشیدن در شرایط قرار بگیرید.شماره تماس