یک فروشگاه اینترنتی جهت تکمیل کادر خود اقدام به جذب کارشناس فروش می نماید.
توضیحات:
پشتیبانی وب سایت پاسخ به مشتریان و پیگیری سفارش برعهده کارشناس می باشد.
آموزش های اولیه ارائه خواهد شد
مزایا:
پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون کار(حقوق ثابت عیدی سنوات و بیمه تامین اجتماعی )
پرداخت جداگانه پورسانت فروش
ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
پنج شنبه ۹ الی ۱۴شماره تماس