شرایط پذیرش:
✅فن بیان قوی
✅ظاهر موجه و آراسته
✅بدون حاشیه و منظم
✅فعال و پر انرژی

✅ساعت کار ۹ صبح الی ۲۰
✅تایم استراحت ۱۳ الی ۱۵

⭕حقوق ثابت ماهیانه ۸ میلیون تومان⭕

بهترین لوکیشن و دسترسی به اتوبان های غرب،مترو ارم سبز و تاکسیشماره تماس