یک شرکت معتبر خدماتی بازرگانی به یک نیروی خانم با انگیزه، فعال، پیگیر و دقیق

جهت بررسی و مغایرت گیری فاکتورهای فروش ثبت شده و رسید های پرداختی نیاز دارد

با حقوق ثابت و بیمه
محدودیت سنی تا ۳۰ سال

لطفا رزومه کاری خود را از طریق کلاس آپ ارسال کنیدشماره تماس