به تعدادی خانم واقا
⬅کارگزار
⬅کانتر کار
⬅کارمند تور داخلی و خارجی
جهت کار در یک آژانس مسافرتی با حداقل سابقه قابل رویت و ارائه معتبر ۲سال به بالا نیازمندیم
دوستانی که مسلط به اینترنت ورد اکسل و اشنایی کامل به یک یا چند زبان خارجی با روابط عمومی عالی باشند از حقوق و مزایای بالاتری برخوردارند و اولویت استخدام با این دوستان می باشد
به علت حجم کاری فراوان در صورت عدم پاسخگویی رزومه کاری خود را به همراه جدیدترین عکس به روزتون ارسال فرمائید
ساعت تماس ۹الی ۱۹
⏮ کار به صورت تمام وقت میباشد
⏮بیمه بعداز ۳ ماه انجام میشود
⏮حقوق مطابق وزارت کارشماره تماس