قرن جدیدرا رویایی اغازکنید

بزرگترین هلدینگ غرب تهران
۴شعبه مجزا درمناطق ۲..۵..۹..۱۰
مجربترین سرپرستان املاک غرب

استخدام کارمندفروش خانم واقا
مبتدی و با سابقه
اموزش درحین کارزیرنظرمجربترین اساتید فروش ملک به صورت دپارتمانی

کسب درآمدهفتگی تا ۵م تومان و
ماهیانه تا ۲۰ م تومان وبالاتر

محیطی امن وبه دور ازحاشیه
پرستیژ وروابط عمومی بالا..انضباط کاری

حقوق ثابت ومزایا درضمینه کار
درکنارتان هستیم به عنوان شریک کاری

کسب درآمد بالا دیگر خیال نیست
اموزش ازما همت وپشتکارازشما
مدیر استخدام………‌‌‌ خانیشماره تماس