کارمند :
روابط عمومی بالا
ظاهری اراسته
دارای روحیه فعالیت جمعی
منشی:
مسلط به تمامی امکانات کامپیوتری ماننی تایپ و فتوشاپ و اکسل و ….

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در دریاچه شهدای خلیج فارس