کارگر ساده آقا بدون محدودیت سن
جهت نظافت و سایر کارها در مجموعه ورزشی دولتی
همراه با جای خواب
بعد از سه ماه افزایش حقوق
(((( جهت هماهنگی برای مصاحبه حضوری در محل مجموعه در ساعت کاری روز پنجشنبه دهم آذر فقط تماس بگیرید.))))
باتشکر

شماره تماس