⭕ همین امروز مشغول شوید ⭕
✅ استخدام راننده با خودروی سواری
✅ پژو . سمند . پژو پارس . ال۹۰ . دنا
✅ مدل ۹۰ به بالا جهت اورگان دولتی
✅ حقوق ۹۰۰۰۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰۰۰ میلیون
⭕ بیمه . طرح ترافیک . مزایا ⭕

⭕ راننده با خودروهای ⭕
✅ پراید . تیبا . ساینا . ۲۰۶ . رانا . مدل ۸۵
✅ به بالا جهت شرکت معتبر شرکت دارویی
✅ همراه با طرح ترافیک و مزایا
✅ حقوق ۷۳۰۰۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰۰۰ میلیون

از شهرستان پذیرش نداریم ( با تشکر )شماره تماس