کافه رستوران واقع در پاسداران برای سکشن های زیر آماده همکاری با افراد متخصص و باتجربه است .

⭐️کاپیتان اردر

⭐️ویتر

⭐️ هاستس

⭐️سالنکار

جای خواب ،بیمه با قرارداد،وعده های غذایی،آف هفتگی ،مرخصی ماهانه،حداقل تجربه ۱ سال با رزومه کاری
تماس از ساعت ۱۲ ظهر الی ۶ عصرشماره تماس