استخدام ۲نفر نیروی کمک اشپز جهت کار در فست فود
با سابقه کاری
+۳وعده غذایی صبحانه.ناهار . شام
+بیمه
+جای خواب
+۴روز مرخصی در ماه
+روزی ۲ساعت استراحت روزانه

جهت اطلاعات بیشتر پیام بدهیدشماره تماس