سازمان بزرگ کوچ جهت تکمیل بخش فروش کارگزاری تعاونی های خود نیاز به استخدام 12 نیروی خانم فعال و با برنامه به شرح ذیل دارد
حداقل سن 20 و حداکثر سن 40 سال
دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
انضباط کاری و روحیه کار گروهی
فن بیان عالی
آراستگی ظاهری
رعایت حجاب و موازین شرعی
انگیزه بالا
علاقه مند به پیشرفت شغلی
حقوق ثابت توافقی ماهیانه
آموزش رایگانشماره تماس