انباردار اقا در انبار اسباب بازی عمده صالح اباد
۸ صبح تا ۶بعدازظهر روزهای تعطیل تعطیل میباشد
بیمه دارد و مزایا و سنوات
حقوق ۶میلیون تومان
کاربلد و دلسوز
در صورت پیشرفت کار حقوق اضافه میشه
محل کار صالح اباد
رزومه فقط واتساپ شه
فقط واتساپ جوابگو هستم ممنونشماره تماس