به یک نفر انباردارآقا با ۳سال سابقه کار انبارداری و آشنا با نرم افزار سپیدار جهت شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی پاسارگاد کاظم آباد نیازمندیم سرویس ایاب و ذهاب موجود است واجدین شرایط رزومه کاری خود را درواتزاپ ارسال نمایند .شماره تماس