مجموعه رستوران زنجیره ای برای تکمیل کادر انبارداری از واجدین شرایط آقا با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید ،
سابقه ٥ سال
بیمه تامین اجتماعی از روز اول
سنوات و مرخصی
٢ وعده غذایی
آشنایی به اکسل ضروری است
آشنایی به نرم افزار انبار داری ضروری است
حقوق عالی
ارسال رزومه فقط پیام در واتساپشماره تماس