با سلام ،
مجموعه جی جی گلد جهت تکمیل کادر خود
به یک همکار خانم یا آقا نیازمند است،
توضیحات:
یک ماه اول آموزش رایگان ارائه میشود ،در صورت قبولی به صورت قرار دادی ۵ ساله عضو کادر مجموعه خواهید شدشماره تماس