نیازمند همکار خانم اپراتور لیزر موی اس اچ ار
به مدت ۴ ساعت یا صبح از ساعت ۱۱ یا عصر از ساعت ۳ ترجیحا صبح
جمعه و تعطیلات تعطیل
در مطب پوست مو
پزشک آقا و اکثر مراجعین خانم
روابط عمومی خوب خوش برخورد مسئولیت پذیر و منظم
حقوق توافقی
ترجیحا ساکنین اطراف مرکز خرید تیراژه
آموزش هم درصورت دارا بودن شرایط دیگر داده میشود
لطفا مشخصات سوابق و منطقه سکونت خود را به همین شماره اس یا واتساپ کنین
با تشکرشماره تماس