اکتور یا بازیگر خانم سن بین ۱۸ تا ۳۰ جهت کار در اتاق فرار
کلیه آموزش ها رایگان داده میشود نیاز به سابقه نیست
ساعت کاری از ۳ عصر تا ۱۲ شب میباشد
‌در صورت نداشتن سانس،نیاز به حضور در مجموعه نیست و میتوانید با کارهای شخصی بپردازید یعنی شما در ساعت کاری استند بای میباشید
حقوق ثابت ماهیانه ۳ میلیون تومان که با اضافه کاری قابل افزایش میباشدشماره تماس