به افراد با تجربه زیر جهت کار در کافه رستوران نیازمندیم:
۱_باریستا خانم مسلط به کار کافه و جذب مشتری با ساعت کاری ۱۴ الی ۲۴ حقوق توافقی

۲_ سالن کار آقا جوان زیر ۲۵ سال به صورت تمام وقت با جای خواب و غذا ؛ حقوق ۵/۰۰۰/۰۰۰

۳_ سالن کار خانم مسلط به سفارش گیری و جذب مشتری ؛ ساعت کاری ۱۴ الی ۲۴ حقوق ۵/۰۰۰/۰۰۰ + هزینه برگشتشماره تماس