به باریستای(( خانم یا آقا)) متعهد و مسلط به کار جهت همکاری درکافه جلاتو (شیفت صبح از ۸/۰۰ الی ۱۷/۰۰وعصراز ۱۷ الی ۱ بامداد)نیازمندیم لطفا جهت هماهنگی رزومه کاری خود را واتساپ نمایید یا تماس تلفنی از ساعت(۱۳ الی۲۳)برقرارنماییدشماره تماس