فرصت بی نظیر استخدام
کافه و رستوران زنجیره ای معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام میکند
حقوق و مزایای عالی
حرفه ای و مبتدی همراه با آموزش حین کار رایگان
حتی افراد علاقه مند بدون سابقه کار
تماس تا ساعت 21شماره تماس