مسلط به بار گرم وسرد بدون حاشیه با روابط عمومی بالا منظم ساعت کاری از 16 الی 1 بامداد حقوق با توجه به تسلط و مهارت به صورت توافقی قابل افزایش میباشد ویتر خانم با روابط عمومی بالا منظم مشخصات و سوابق کاری را واتس اپ بفرستیدشماره تماس