باریستا (مبتدی و حرفه ای خانم و اقا)

کمک باریستا (به همراه آموزش خانم و اقا زیر ۲۶ سال)

آف هفته ای

استراحت روزانه

بیمه دارد

جای خاب برای اقایان

حقوق سر موقع

تمام شیفت

برای اطلاعات بیشتر تماس یا تو واتساپ رزومه خود
را بفرستین. ساعت تماس ۱۱ صبح تا ۱۲ شبشماره تماس