به تعددی بازاریاب تلفنی خانم با فن بیان قوی و باانگیزه جهت کار در دفتر کاشی و سرامیک محدوده خیابان بنی هاشم نیازمندیم ؛ آموزش و توضیحات فنون بازاریابی حین کار انجام می شود.
بیمه بعد از دوماه انجام می شود.
ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9تا 17.30 و پنج شنبه 9تا 14.30 می باشد.
حقوق به صورت توافقی پورسانتی + ثابت می باشد.شماره تماس