شرکت تولیدی معتبر محدوده میدان آزادی در زمینه فروش خشکبار بسته بندی (تخمه و آجیل) بازاریاب استخدام مینماید.
حقوق و مزایای ثابت وزارت کار+ هزینه ایاب وذهاب +بیمه از روز اول کار و پورسانت و پاداش های و عالیشماره تماس