به برقکارصنعتی مسلط به مونتاژ تابلو برق و برنامه نویسی PLCوHMI و یکنفر مسلط به مونتاژ کار تابلو برق صنعتی در کارخانه تولید ماشین آلات نیازمندیم ،ساعات پاسخگویی فقط11تا17 میباشد.

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در شهر قدس