برقکار ماهر جهت نور پردازی غرفه های نمایشگاهی
نصب لایت باکس هالوژن پرژکتر سیم کشی و کابل کشی نصب نور مخفی و..
ساعت کاری ۹ صبح تا ۹ شب
دستمزد توافقی نسبت به توانایی کاری
همراه با نهار شام
کارگر روز مزد
تصویه توافقی یا اتمام پروژه
به صورت دائمی برای روز های نمایشگاهشماره تماس