به تعداد محدود نیرو نظافتی خانم و آقا ایرانی یا اتباع برای نظافت
حقوق روزانه 250 الی 350 به اضافه انعام و اضافه کاری
همراه با جای خواب
جای خواب برای ایرانی و اتباع جدا هستش
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرین.
کاریابی نیستیم سوال نفرمائید.

شماره تماس

سرایداری و نظافت, سرایداری و نظافت در نارمک