یک کارگر ساده خانوم
جهت اطوکاری و بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم
محیط کاملا زنانه و مناسب
ساعت کاری 8 و نیم تا 6
روزهای تعطیل کارگاه تعطیل
محل کار بازار تهران میدان محمدیه
فاصله تا مترو و BRT پیاده 4 دقیقه
فتحیشماره تماس