استخدام
شرکت بیمه کارآفرین
نمایندگی۴۸۶۸جهت تکمیل کادر اداری خود به تعدادی کارمنددر سمت های ذیل نیازمند است
کارمنداداری
مدیرمالی
کارمندفروش
منشی
حقوق+پاداش+بیمه+دسترسی آسان به مترو
پنجشنبه ها تعطیل
علاقمندان رزومه خود راواتساپ کنندشماره تماس